Intră cu Facebook

Ai uitat parola?
Înregistrează-mă

«Login

rom рус
gradient

Termeni şi condiţii

În vederea evitării eventualelor divergenţe a fost elaborat un cadru de termeni şi norme pentru informarea utilizatorilor acestui site. Aşadar, fiecare persoană înregistrată este invitată să cunoască acest set de reguli.

1. Termeni

Înregistrarea pe site-ul magenta.md reprezintă acordul definitiv între Dvs. și Magenta Consulting S.R.L. în al cărui context trebuie să fie respectate toate regulile și condițiile specificate în acest compartiment. Gestionarul site-ului este împuternicit să modifice conținutul prezenților termeni fără anunț preliminar.

2. Descriere

Acest site este destinat efectuării sondajelor de opinie în regim on-line, care ar oferi informații asupra tendințelor și preferințelor actuale ale utilizatorilor de produse și beneficiarilor de servicii. Analiza informațiilor obținute are loc într-o modalitate profesionistă, care diferă în funcție de scop și de caracterul studiului. Gestionarul acestui site depune toate eforturile necesare pentru o desfășurare corectă și etică a sondajelor, tratarea obiectivă a informațiilor și asigurarea confidențialității datelor. Gestionarul site-ului nu poartă răspundere pentru daunele aferente în utilizarea de informații.

3. Furnizarea de date si informaţii

Așa precum site-ul de față oferă șansa de acumulare a punctelor și beneficiere de cadouri, este strict necesară obiectivitatea și actualitatea datelor prezentate de către utilizatori. Această condiție este un subiect de facilitare a contactului dintre echipa acestui site și utilizator. De aceea este necesară specificarea datelor de contact: nume, prenume, vârstă, e-mail și alte informații necesare pentru înscriere. Utilizatorii nu au dreptul să ofere informații false care ar putea să distorsioneze datele colectate, în acest caz ei poartă răspundere deplină. Odată ce hotărâți să deveniți membri și vă înregistrați pe acest site, dați acordul ca datele Dvs. să fie prelucrate în scopuri de cercetare. Așadar, sunteți invitați să actualizați datele Dvs. personale ori de câte ori va fi necesar, pentru ca acest lucru să nu afecteze exactitatea studiului efectuat.

4. Notă informativă

Conform “Legii nr.17/2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter  personal şi confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor, deținătorii de date cu caracter personal şi terţii care au primit acces la datele cu caracter personal trebuie să asigure confidenţialitatea unor astfel de date, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege”. Asigurarea confidențialităţii datelor cu caracter personal nu este necesară în cazul depersonalizării datelor cu caracter personal (art.13) în scopuri ştiinţifice, statistice, sociologice, medicale etc. Deţinătorul de date cu caracter personal le depersonalizează prin retragerea din ele a părţii care permite identificarea persoanei fizice, transformându-le în date anonime, care nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă. Prin urmare, gestionarul prezentului site este în drept să utilizeze informaţiile Dvs. cu caracter personal doar la premiere sau în scopuri de cercetare. La prelucrarea informaţiilor  cu caracter personal, deţinătorul datelor este obligat să ia măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia referinţelor cu caracter personal împotriva accesului ilicit sau întâmplător, distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum și a altor acţiuni ilicite(art.14.1).